Nasi Klienci mają do wyboru trzy standardowe pakiety raportów i analiz.
Całkowity koszt usługi składa się z:
1

Abonamentu miesięcznego

Kwota abonamentu jest zależna od liczby i poziomu szczegółowości raportów, z których korzysta klient oraz liczby użytkowników i zajmowanej przez raporty przestrzeni dyskowej.

2

Opłata wdrożeniowa (jednorazowa)

Koszt inicjalny niezbędny do przygotowania i wdrożenia rozwiązania u konkretnego klienta.

SILVER

Zestaw raportów pozwalający na ogólną ocenę obszaru: sprzedaży, klienta, produktów i zakupów na poziomie całej Firmy.
 • Liczba raportów: 6
 • Filtrowanie i zapytania,
  wg dostępnych parametrów
 • Wsparcie: Portal zgłoszeniowy
 • Użytkownicy: 5
 • Utylizacja pamięci: 50 GB
  (10 GB na użytkownika)

Opłata wdrożenia: 20 000 zł
Miesięczny abonament: 3 900 zł
Kontakt

GOLD

Zestaw raportów pozwalający na ocenę obszaru: sprzedaży (w tym wykonanie planów sprzedaży), klienta, produktów, zakupów w skali całej firmy oraz Business Unitów (jednostek org.) oraz ogólną ocenę wyniku i sytuacji finansowej firmy.
 • Liczba raportów: 13
 • Filtrowanie i zapytania,
  wg dostępnych parametrów
 • Wsparcie: Portal zgłoszeniowy
 • Użytkownicy: 10
 • Utylizacja pamięci: 100 GB
  (10 GB na użytkownika)

Opłata wdrożenia: 40 000 zł
Miesięczny abonament: 10 900 zł
Kontakt

PLATINIUM

Zestaw raportów pakietu Gold oraz analiza wyniku i rentowności w najważniejszych przekrojach oraz sytuacji finansowej firmy, w tym analiza: należności, zobowiązań, limitów kredytowych i zapasów.
 • Liczba raportów: 18
 • Filtrowanie i zapytania,
  wg uzgodnionych parametrów
 • Wsparcie: Portal zgłoszeniowy
 • Użytkownicy: 25
 • Utylizacja pamięci: 250 GB
  (10 GB na użytkownika)

Opłata wdrożenia: 79 000 zł
Miesięczny abonament: 16 900 zł
Kontakt

INDYWIDUALNE

Zestaw raportów uzgodnionych indywidulanie na etapie analizy i definiowania potrzeb Klienta. Wyjściowo zawartość pakietu Platinium.
 • Liczba raportów: Indywidualna
 • Filtrowanie i zapytania,
  wg uzgodnień indywidualnych
 • Wsparcie: Indyw. opiekun
 • Użytkownicy: więcej niż 25
 • Utylizacja pamięci:
  oszacowanie indywidualne

Opłata wdrożenia: Indywidualna
Miesięczny abonament: Indywidualny
Kontakt

Usługa wdrożeniowa niezbędna do przygotowania i wdrożenia rozwiązania u klienta niezależnie od wybranego pakietu abonamentowego.

Proces wdrożenia obejmuje

Analiza obecnego środowiska
i koncepcja rozwiązania

Spotkania analityczne – zebranie wymagań klienta oraz poznanie złożoności procesów

Analiza źródeł danych i architektury istniejących rozwiązań IT

Przygotowanie dokumentu zawierającego projekt rozwiązania

Przygotowanie Analitycznej Bazy Danych

Przygotowanie analitycznej bazy danych pod określone wcześniej wnioski z analizy potrzeb

Wsparcie w procesie integracji z systemami klienta

Stworzenie procesu ETL, STG, DWH dla potrzeb modelu, Testy ETL i analitycznej bazy danych

Przygotowanie modeli analitycznych i raportów biznesowych

Przygotowanie modelu w narzędziu BI
(business Intelligence)

Przygotowanie modelu Uprawnień

Test Modeli danych

Przegląd standardowych raportów i ich ewentualne rozszerzenie w formie warsztatów

Uruchomienie hurtowni danych

Wsparcie na etapie rozruchu (szkolenia, „help desk” wdrożeniowy)

Przygotowanie dokumentacji (instrukcje)

Wsparcie na etapie rozruchu (szkolenia, „help desk” wdrożeniowy)