Rozwiązanie

W analytical.cloud skupiliśmy kompetencje i doświadczenie
niezbędne do przygotowania kompleksowego rozwiązania analitycznego
niezbędnego do podejmowania optymalnych decyzji w większości obszarów firmy.

Efektem naszych prac jest unikatowe i innowacyjne rozwiązanie, w którym łączymy w usłudze SaaS następujące dziedziny:

1

Doświadczenie biznesowe

Doradztwo w zakresie analityki biznesowej.

2

Rozwiązanie

 Wykorzystanie gotowych (predefiniowanych) modułów i algorytmów analitycznych, w tym zestawy raportów i możliwości ich pogłębiania oraz indywidualizacji.

3

Technologię

Infrastrukturę bazodanową w rozwiązaniu chmurowym.

4

Integrację

Wsparcie wdrożeniowe, w szczególności w zakresie integracji i pobierania danych z wielu systemów organizacji, m.in. ERP, CRM, WMS, GA itp.

Idea rozwiązania

Jak to działa?

Nasze rozwiązanie łączące technologię, wiedzę menadżerską oraz analityczną pozwala nam zaoferować gotowe obszary analityczne w formie prekonfigurowanych raportów.

Całość działa na bazie danych w chmurze zarządzanej przez nasz zespół, która jest zintegrowana z systemem klasy ERP oraz innymi systemami dostarczającymi wartościowych danych.

Analytical.cloud zmienia rozproszone informacje tkwiące w różnych systemach IT, w największej mierze w ERP, CRM, WMS itp., w użyteczną wiedzę dla manedżerów. Pobieramy dane na wiele możliwych sposobów, w zależności od możliwości i preferencji naszych klientów, aby dalej je przetwarzać przy użyciu zaawansowanych algorytmów i narzędzi informatycznych, w użyteczne dane.

Najczęściej w postaci zestawu prekonfigurowanych raportów, które mogą być customizowane w zależności od potrzeb naszych klientów.

Dla Kogo?

Nasze rozwiązanie jest silnie zorientowane na dostarczanie użytecznej wiedzy zarówno dla menedżerów, jak i pracowników głównie z obszaru szeroko rozumianego handlu. Kadrze kierowniczej dostarczamy obiektywnej wiedzy o tym jak działa ich biznes z wielu perspektyw na różnych poziomach szczegółowości.

Pracownikom dostarczamy wiedzy o ich klientach i ich zachowaniach, produktach i trendach ich sprzedaży, tak aby skupiali się na tym co realnie przynosi lub może przynieść firmie wymierne korzyści.

Przyczyniamy się do automatyzacji decyzji i procesów tworząc algorytmy, które są w stanie zamienić wyniki analiz na konkretne działania lub rekomendacje działań, zachowań zarówno dla klientów, jak i pracowników.

Obszary analityczne

Klient

Odpowiadamy na pytania – kim są nasi klienci i jak się zachowują, jakie są trendy sprzedażowe, którzy klienci są najbardziej lojalni, którzy najbardziej perspektywiczni, a u jakich występuje ryzyko odejścia. Czy i jakie grupy klientów możemy posegmentować behawioralnie i pod nie przygotować odpowiednie działania marketingowe. I wiele więcej… .

Produkt

Dostarczamy wiedzy o sprzedaży produktów w wielu perspektywach. Jaka grupa stanowi Pareto sprzedażowe, a jak jest tzw. długim ogonem. Które kategorie asortymentowe są kluczowe dla firmy, a które wymagają optymalizacji. Jacy dostawcy są dla firmy „motorem napędowym”, a nad którymi należy się bardziej „pochylić”? Które produkty są kupowane przez poszczególne grupy klientów i jakie są trendy.

Rentowność

Na kim i na czym tak naprawdę firma zarabia. Jaka grupa klientów i produktów jest najbardziej wartościowa. Jak kształtują się marże na poszczególnych poziomach w poszczególnych grupach klientów i produktów lub wręcz na poziomie konkretnych klientów, co wpływa na ich zmiany. Czy i jak można zmienić obecne trendy rentowności?

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo finansowe to kolejny kluczowy filar analityczny objęty rozwiązaniem analytical.cloud. Głównym przedmiotem analiz tego obszaru jest kapitał obrotowy. W szczególności struktura i tendencje w kształtowaniu się należności, zobowiązań i zapasów. Analityka tego obszaru pozwala z jednej strony optymalizować zarządzanie kapitałem obrotowym, z drugiej identyfikuje ryzyka.