artur-milecki

Dr Artur Milecki

Strateg

Początek mojej kariery sięga transformacji gospodarczej w latach 90. XX wieku. Wtedy brałem czynny udział w procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych, a także we wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych. W kolejnej dekadzie byłem zaangażowany w reorganizacje wywołane wdrażaniem zaawansowanych systemów informatycznych i podnoszeniem efektywności m.in. poprzez podejście procesowe. I wreszcie przez kilka ostatnich lat realizowałem projekty zmian modeli biznesowych i całych organizacji wywołanych przez cyfryzację.

Przez niemal 12 lat pracowałem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie obroniłem rozprawę doktorską pod tytułem „Luka informacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami”. Co ciekawe, zdiagnozowany blisko 20 lat temu problem luki informacyjnej w wielu firmach pozostał niezmienny, a wręcz się rozszerzył. Wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne wykorzystuję w kreowaniu rozwiązania analytical.cloud.

Obiektywne i całościowe spojrzenie na organizację daje odpowiednią perspektywę i możliwość rekomendacji działań najlepszych dla konkretnego biznesu i dla konkretnej firmy. Wiem, jak ważne jest,  aby z horyzontu nie tracić kluczowych trendów, wskaźników i interesariuszy – zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych (klientów, dostawców i właścicieli).

INFORMACJE KONTAKTOWE

Email : kontakt@pimlab.pl