przemysław-jacewicz

dr inż. Przemysław Jacewicz

IT Systems Expert

Swoją pracę mogę sprowadzić do trzech słów: umiejętności, zaangażowanie i skuteczność. Moja obecność w projekcie sprowadza się przede wszystkim do rozeznania zakresu problemu, znalezienia rozwiązania, które jest wykonalne przy pomocy posiadanych środków, a następnie kierowania procesem realizacji.

W minionych latach kierowałem się zdobywaniem nowych umiejętności inżynierskich i naukowych, wykorzystaniem już zdobytych oraz zaangażowaniem w praktyczne projekty. Proces edukacji zamknąłem rozprawami doktorskimi z dziedzin Automatyki i Robotyki na Politechnice Wrocławskiej oraz Teorii Systemów na Uniwersytecie w Perpignan (we Francji).

Zawodowo przez ponad 22 lata prowadziłem prace naukowo-badawcze w zakresie obliczeń równoległych, modelowania złożonych procesów fizycznych, programowania genetycznego, automatów komórkowych i rozpoznawania obrazów medycznych. W międzyczasie pracowałem także jako programista, administrator systemów IT, menedżer projektu oraz prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie transmisji danych. Ponadto, od 17 lat jestem zaprzysiężony jako biegły sądowy z dziedziny informatyki.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Email : kontakt@pimlab.pl